Чайковое озеро (Казань)

https://baikalkazan.ru/obekty/47.html